Pagina 1 van 1

website van de Stichting West Papua

Geplaatst: zo 30 nov 2014, 16:10
door webmaster
http://stichtingwestpapua.nl


Stichting West Papua is op 24 april 2014 te Amersfoort opgericht.
Zij is complementair aan de reeds bestaande stichtingen en heeft ten doel:

het bevorderen van de welvarendheid van West Papua en haar bevolking;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen: van democratische waarden, van respect voor mensenrechten, van zelfbeschikkingsrecht, van universele grondrechten, van historisch verworven rechten, van vrije godsdienstkeuze en beleving, van vorming en opleiding, alsmede het bewustmaken en bevorderen van ecologie en duurzaamheid in het algemeen en in het bijzonder in de industrie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen.