Pagina 1 van 1

Verslag van de centraal Nieuw-Guinea expeditie in 1920

Geplaatst: za 27 apr 2019, 17:56
door webmaster
Er zijn vele expedities geweest naar de binnenlanden van Nederlands Nieuw-Guinea.
Van deze expedities verschenen vaak de verslagen pas enkele jaren later in de vaktijdschriften van de diverse expeditieleden.
Afhankelijk van het vakgebied van de deelnemers van de expeditie kwamen deze verslagen terecht in Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, etc.

Doel van de expeditie in 1920 was 't wetenschappelijk onderzoek van het hooggebergte tussen de Idenburg-rivier en het Centrale Nieuw-Guinese Hooggebergte.
Als algemeen leider stelde het Departement van Oorlog in Nederlands-Indië ter beschikking de kapitein van de Generale Staf A. J. A. van Overeem. Met hem zouden aan de voorexpeditie deelnemen de overste der Kon. Ned. Marine J. Kremer, voor de astronomische plaatsbepalingen en de meteorologische waarnemingen, de kapitein der infanterie. J. van Arkel, luitenant K. Drost, luitenant van administratie J. Kooy, 2 officieren van gezondheid: Dr. A. ten Haaf - na enige maanden wegens ziekte afgelost door de officier van gezondheid Dr. H. de Rook - en Dr.H. J. T. Bijlmer , en de heer J. Jongejans, controleur van Borneo's N-O.-hoek, die zich van daar met ruim 100 door hem zelf aangeworven Dajaks naar Nieuw-Guinea zou begeven, waar deze laatsten, ongeëvenaarde riviervaarders als zij zijn, dienst zouden moeten doen bij het transport te water.
Tot deze voorexpeditie behoorden verder een 100-tal soldaten en 100 inlandse gestraften als draagkrachten bij de landtocht.
Zes maanden na het vertrek dezer voorexpeditie zouden dan de wetenschappelijke leden, t. w. de geoloog dr. P. F. Hubrecht, de zoöloog Jhr. W. C. van Heum en de botanicus dr. H. J. Lam, volgen.
Het verslag van de expeditie door Dr. H. J. T. Bijlmer in het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1922, 01-01-1922 vind je op de volgende hyperlink:
http://www.west-papua.nl/Bezoekersbijdr ... 0-001.html

Daarnaast is er een artikel gepubliceerd Uit de geneeskundige verslagen van deze expeditie door Dr. H. J. T. Bijlmer met aanvullende opmerkingen van Dr. H. de Rook over De Malaria in het Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1924, 01-01-1924